Opłata, Pakiet Startowy 2018-05-31T18:28:13+00:00

Wiązowna 10.06.2018

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Opłata, Pakiet Startowy

Opłata startowa (nie dotyczy biegów dzieci)

Opłata startowa wynosi:

40 zł – dla pierwszych 300 zarejestrowanych i opłaconych zawodników

50 zł – dla kolejnych zawodników po przekroczeniu limitu 300 osób

W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu na 5km i 10km otrzymają:

  • Numer startowy ze zintegrowanym chipem pomiaru czasu

  • Okolicznościowy medal

  • Zimne napoje na trasie i na mecie

  • Posiłek dla zregenerowania nadszarpniętych sił

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do dnia 15.05.2018 r. na adres kontakt@entretiming.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku, na który ma być dokonany zwrot opłaty. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. Od zwracanej kwoty organizator potrąci kwotę 10 zł tytułem prowizji od płatności online i kosztów administracyjnych.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, na którego ma być przeniesiona opłata. Beneficjent powinien być zarejestrowany do imprezy.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.