Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Pomiar Czasu

Pomiar czasu podczas Wiązowna Trail będzie prowadzony przez firmę ENTRE timing:

Numer startowy z chipami

Chipy elektroniczne wbudowane są w numer startowy, zwany elektronicznym numerem startowym. Elektroniczny numer startowy odebrany w biurze zawodów jest gotowy do użycia i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Podczas biegu numer ma być zamocowany z przodu na piersi lub brzuchu w widoczny sposób. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji, zginania numeru, przedzierania, zasłaniania oraz dziurawienia.  Elektroniczny numer jest jednorazowego użycia i nie podlega zwrotowi na mecie.

Klasyfikacja wg czasów netto

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto zawodników, liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety, za wyjątkiem 50-ciu pierwszych finiszujących zawodników, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od strzału startera.

Na starcie należy ustawić się w odpowiednim sektorze startowym, zgodnie z umiejętnościami i kondycją sportową pamiętając, że czas oczekiwania na starcie nie jest czasem straconym, a na trasie będą panowały lepsze warunki do biegu.

Punkty pomiarowe na trasie (6km)

Na trasie jest umieszczony elektroniczny punkty pomiarowe. Ominięcie go może pociągnąć za sobą dyskwalifikację zawodnika. W czasie zawodów w internetowym panelu wyników można będzie śledzić pozycję zawodnika na trasie, obserwować jego międzyczasy, a na podane podczas rejestracji numery telefonów komórkowych zostanie wysłana wiadomość SMS z wynikiem.

Prezentacja wyników

Wyniki przesyłane są do zawodników za pośrednictwem wiadomości SMS, prezentowane na tablicy w rejonie mety, dostępne na  bieżąco w internetowym portalu wyników, którego adres jest podawany na stronie biegu na tydzień przed biegiem.