Wiek 2017-06-06T15:28:35+00:00

Wiązowna 10.06.2018

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiek

Prawo uczestnictwa w Wiązowna Trail mają wszystkie osoby urodzone nie później niż w dniu 04.06.2002 r., czyli w dniu biegu muszą posiadać ukończone 16 lat.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem Rodzica lub Opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu na 10 kilometrów osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

» Oswiadczenie-Rodzica-Opiekuna-Prawnego.pdf