Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiązowna 7.06.2020

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiek

Limity wieku zależą od dystansu i wynoszą

10km – 16 lat

5,8km – 14 lat

W biegach dzieci obowiązują limity wieku opisane w regulaminie.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.

» zgoda rodzica