Wiązowna 9.06.2019

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiązowna 9.06.2019

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wiek

Uczestnicy biegu na 5,8km i 10km powinny mieć w dniu biegu ukończone 16 lat. W biegach dzieci obowiązują limity wieku opisane w regulaminie.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.

» zgoda rodzica